Profil
FäHäd Ali

Mann

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom