Profil

John Demir

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 13

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 13/13

Punktlighet 13/13

Prestasjoner

Video test passed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: