Profil

Séraphin Mukendi K

Mann | Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Luba(Tshiluba)

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Fransk

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Norsk
Swahili
(Swahili Congo DR)

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 9 Okt 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: