Profil

Mohamed Bashir Jama Farah

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 6

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/6

Punktlighet 6/6

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: