Profil

Abdale Hussein Ahmed

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 3 Des 2019

Anmeldelser 6

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/6

Punktlighet 6/6

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: