Profil

Abdirashid Hirsi

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 8

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/8

Punktlighet 6/8

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: