Profil

Abdulkader Shifa

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 19

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 18/19

Punktlighet 18/19

Prestasjoner

Video test passed

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: