Profil
Abel Resene

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 16

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 12/16

Punktlighet 12/16

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: