Profil
Adan Hassan Jama

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 9

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 8/9

Punktlighet 8/9

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: