Profil
Adiba Mousa

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 31

Favoritter 3

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 31/31

Punktlighet 31/31

Prestasjoner

Norsk Politiet - Taushetserklæring

Profil fullført

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: