Profil
Aesha Irkayek

| Oslo, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Akuttoppdrag

Kompetanseområder

  • Helse
  • Barnevern
  • Kriminalomsorg
  • Privat næringsliv
  • Psykisk helse
  • Sosial- og trygdevesen
  • Utdanning og undervisning
  • Utlendingsforvaltning

Tolkemetoder:

Tolketyper: