Profil

Ahmed zawawi

Mann | Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk
(Syria, Midtøsten)

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Å jobbe som tolk gir meg glede. Jeg gleder meg hverdag for å være på en posisjon som hjelper andre mennesker. Min kjennskap til begge kulturer gjør jobben lettere for meg. Trives veldig godt med jobben min og ønsker å forstette med.

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

On demand assignments

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Gymlærer, Syria, Damascus

1990-1993

Påbyggingsemner i tolking:

TAU kurs

tospråtesten

Salita kurs og test

Kurs i psykisk helsevern

diagnosegrupper

poroblemstillinger i tolkesamtaler

Psykisklidelser

tvunget helsevern

små barn og terapeutisk arbeid med gravide