Profil

Aida Beslic

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 4

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: