Profil

Alaa Zerbo

Mann | Oslo, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Engelsk
(American )

Ingen formelle kvalifikasjoner

300 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Arabisk
(Damaskus )

Ingen formelle kvalifikasjoner

358.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Hei, Jeg har vært i Norge siden 2015, og har gjennomført B2 nivå på norsk, og tidligere har jeg tatt tospråktesten ved Oslomet som gir meg katagorien 5 i tolkning. Jeg oversetter fra Arabisk som er mitt morsmål til norsk og omvendt, og snakker blant annet flytende engelsk og studerer det i Oslo universitetet.

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Oslo Universitetet, oslo

bachelor

2020-2020

reiseliv, Syria

Diploma

2008-2011

Påbyggingsemner i tolking:

tospråktesten