Profil
Alya Kadum Al-Salman

Kvinne | Rolvsøy, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

(Nivå-3) Kategori D: Grunnemne (30 sp)

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 7

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 7/7

Punktlighet 7/7

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

Tolking i offentlig sektor

2016-2016

Høyskolen i Østfold, Halden

Bachelor i revisjon/ regnskap

2006-2009