Profil

Andrea Andersen

| Holter, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

  • Health
  • Police
  • Child welfare
  • Correctional service
  • Judiciary
  • Social and welfare security systems
  • Education and teaching
  • Immigration management

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

OsloMet, Oslo

Nivå 3

2018-2019