Profil

Anna Gilska

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: