Profil

Anna Kakol

| Oslo, Norway

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 3 Okt 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

Video test passed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom