Profil

Anna Mroz

Kvinne | Randaberg, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Polsk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

  • Health
  • Police
  • Child welfare
  • Correctional service
  • Private sector
  • Mental Health
  • Social and welfare security systems
  • Education and teaching
  • Immigration management

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Utrecht University, Utrecht, the Netherlands

Master of Science in Clinical Psychology

2016-2017

Tilburg University, Tilburg, the Netherlands

Master of Science in Victimology and Criminal Justice

2017-2018