Profil
Besim Ismaili

Mann | Oslo, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Albansk

Ingen formelle kvalifikasjoner

232.8 NOK

Hourly rate

All prices are based on a 1 hour session

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/1

Punktlighet 0/1

Prestasjoner

Norsk Politiet - Taushetserklæring

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: