Profil

Christine Holm

Kvinne | Hamar, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 7 Jul 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Jeg valgte jobben fordi jeg kan språk, jeg har vært tolk siden 1997, jeg har utført 322828 oppdrag i periden. Kundene har aldri gitt meg negative tilbakemelding.

Prestasjoner

Kompetanseområder

  • Health
  • Police
  • Child welfare
  • Private sector
  • Mental Health
  • Social and welfare security systems
  • Education and teaching
  • Immigration management

Tolkemetoder:

  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Telefon

Påbyggingsemner i tolking:

Seminar om Tolking om omsetting med Noricom Kristiansand