Profil

Daiva Dovydiene-Bø

| Trondheim, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Litauisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

Kompetanseområder

  • Health
  • Social and welfare security systems
  • Education and teaching

Tolkemetoder:

  • Consecutive interpretation

Tolketyper: