Profil
Daiva Ferkingstad

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 29 Apr 2020

Anmeldelser 7

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/7

Punktlighet 6/7

Prestasjoner

Videotest bestått

Norsk Politiet - Taushetserklæring

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: