Profil

Mine språkkunnskaper

Norsk
Swahili

Ingen formelle kvalifikasjoner

300 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Engelsk

Ingen formelle kvalifikasjoner

300 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 8 Mai 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: