Profil

Doreen Auma

Kvinne | Ås, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Engelsk

Ingen formelle kvalifikasjoner

300 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Luganda

Ingen formelle kvalifikasjoner

300 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 19 Jun 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Makerere universitetet uganda, Kampala

Bachelor

2000-2003

Norges miljø- og biovitenskap universitetet, Ås

Master

2011-2014