Profil
Eden Hagos Kiflay

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 3

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 3/3

Punktlighet 3/3

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: