Profil

Ekaterina Imerslund

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: