Profil
Faheema Lina Wahabzadah

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 6

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/6

Punktlighet 6/6

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: