Profil

Faissal Bellhcen

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 21 Nov 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: