Profil

Francis Olombe POY

Mine språkkunnskaper

Norsk
Fransk

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Norsk
Swahili

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Norsk
Lingala

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

  • Simultaneous interpretation
  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom