Profil

Nikolay Gerov

Mann | Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Engelsk

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

240 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Makedonsk

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

360 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Bulgarsk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

360 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Tysk

Bestått en språktest

240 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Russisk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

360 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 3

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Om

Jeg kan tolke/ oversette alle kombinasjoner av norsk, engelsk, tysk, russisk, makedonsk og bulgarsk. Jeg er registrert som enkeltpersonforetak i Brønnøysundregistrene, org. nr. 995 967 812 (2010-nå).

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Norwegian Public Roads Administration

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), Oslo

bulgarsk tolk (nivå 3): tolkeutdanning i bulgarsk/ norsk (Tolking i offentlig sektor, 30 studiepoeng)

2012-2012

Nasjonalt tolkeregister Tolkeportalen, Oslo

makedonsk tolk (nivå 5): Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT) og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

2011-2011

Universitetet i Tromsø, Tromsø

Mastergrad, fred og konflikttransformasjon

2004-2007

Sofia Universitet, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria

Mastergrad, internasjonale forbindelser

1998-2003

Universitetet i Oslo, Oslo

Årsstudie, norsk

2008-2011

Universitetet i Tromsø, Tromsø

praktisk pedagogisk utdanning, PPU (lærerutdanning)

2005-2006

Universitetet i Tromsø, Tromsø

årsstudie, engelsk

2004-2005

Universitetet i Tromsø, Tromsø

trinn 3, eksamen i norsk (avansert), karakter B

2004-2004

Staendige Konferenz der Kultusminister (KMK), Bonn, Tyskland

Deutsches Sprachdiplom, Stufe II, eksamen i tysk

1998-1998

Pushkin skole, Varna, Bulgaria

eksamen i russisk

1998-1998

Universitetet i Oslo, Oslo

juridiske emner (30 studiepoeng): utlendingsrett, asyl- og flyktningerett og internasjonal humanitær rett

2011-2011

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), Oslo

russisk tolk (nivå 3): tolkeutdanning i russisk/ norsk (Tolking i offentlig sektor, 30 studiepoeng)

2017-2017