Profile

Nikolay Gerov

Male | Oslo, Norge

My language skills

Dialect -
Dialect -
Accent -
Accent -

Level 5: Persons who have passed bilingual testing and basic interpreting training

Video 240 NOK

Phone 240 NOK

In-person 240 NOK

Video room 240 NOK

All prices are based on a 1 hour session
Dialect -
Dialect -
Accent -
Accent -

Level 5: Persons who have passed bilingual testing and basic interpreting training

Video 360 NOK

Phone 360 NOK

In-person 360 NOK

Video room 360 NOK

All prices are based on a 1 hour session
Dialect -
Dialect -
Accent -
Accent -

Level 3: Interpreters with interpreter education

Video 360 NOK

Phone 360 NOK

In-person 360 NOK

Video room 360 NOK

All prices are based on a 1 hour session
Dialect -
Dialect -
Accent -
Accent -

Passed a language proficiency test

Video 240 NOK

Phone 240 NOK

In-person 240 NOK

Video room 240 NOK

All prices are based on a 1 hour session
Dialect -
Dialect -
Accent -
Accent -

Level 3: Interpreters with interpreter education

Video 360 NOK

Phone 360 NOK

In-person 360 NOK

Video room 360 NOK

All prices are based on a 1 hour session

Reviews

Reviews from: 26 Jul 2019

Reviews 2

Favourites 3

Communication

Professionalism

Showed up 2/2

Punctuality 2/2

About

Jeg kan tolke/ oversette alle kombinasjoner av norsk, engelsk, tysk, russisk, makedonsk og bulgarsk. Jeg er registrert som enkeltpersonforetak i Brønnøysundregistrene, org. nr. 995 967 812 (2010-nå).

Areas of expertise

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Interpretation methods:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Interpretation types:

 • Video
 • Phone
 • In-person
 • Video room

Education:

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Oslo

bulgarsk tolk (nivå 3): tolkeutdanning i bulgarsk/ norsk (Tolking i offentlig sektor, 30 studiepoeng)

2012-2012

Nasjonalt tolkeregister Tolkeportalen Oslo

makedonsk tolk (nivå 5): Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT) og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

2011-2011

Universitetet i Tromsø Tromsø

Mastergrad, fred og konflikttransformasjon

2004-2007

Sofia Universitet, Sofia, Bulgaria Sofia, Bulgaria

Mastergrad, internasjonale forbindelser

1998-2003

Universitetet i Oslo Oslo

Årsstudie, norsk

2008-2011

Universitetet i Tromsø Tromsø

praktisk pedagogisk utdanning, PPU (lærerutdanning)

2005-2006

Universitetet i Tromsø Tromsø

årsstudie, engelsk

2004-2005

Universitetet i Tromsø Tromsø

trinn 3, eksamen i norsk (avansert), karakter B

2004-2004

Staendige Konferenz der Kultusminister (KMK) Bonn, Tyskland

Deutsches Sprachdiplom, Stufe II, eksamen i tysk

1998-1998

Pushkin skole Varna, Bulgaria

eksamen i russisk

1998-1998

Universitetet i Oslo Oslo

juridiske emner (30 studiepoeng): utlendingsrett, asyl- og flyktningerett og internasjonal humanitær rett

2011-2011

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Oslo

russisk tolk (nivå 3): tolkeutdanning i russisk/ norsk (Tolking i offentlig sektor, 30 studiepoeng)

2017-2017