Profil

Ghzwan Alizi

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 5

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 5/5

Punktlighet 5/5

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: