Profil

Gry Hofstad Larsen

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 3

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/3

Punktlighet 2/3

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: