Profil

Hanaa Azawi

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Arabisk
Engelsk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

On demand assignments

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: