Profil

Hasan Souid

Mann | Sandefjord, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

240 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

jeg er en dyktig tolk som har jobba innen det meste.. fra nav/Flyktingstjenesten/ skolemøter og Sykehus til politiavhør og domstol.

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Tospot, Oslo

2017-2017

Sandefjord videregåendeskole , Sandefjord

Påbyggingsemner i tolking:

--- - 'Saltias To språktest ' - 'Noricom opplæringskurs '