Profil

Hilmana Salih

Kvinne | Hamar, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Kurdisk (Badini)
(Sorani)

Ingen formelle kvalifikasjoner

180 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 16 Mar 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte

Utdannelse:

høgskolen i gjøvik, gjøvik

bachelor

2012-2019

Påbyggingsemner i tolking:

Ingen