Profil

Hiwet Weldegiorgs

Kvinne | Bærum, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Child welfare
 • Private sector
 • Mental Health
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte

Utdannelse:

Folkeuniversitetet, nettstadium

Barn- ungdomsarbeider

2018-2019

Akademiet nettstudium, Akademiet, Norge

Vg3, Norsk språket & eng.Vg2

2016-2017

Universitetet i Asmara, Asmara, Eritrea

Bachelor grad

2002-2017

Påbyggingsemner i tolking:

---- Tolkensnsvars området & tospråkeligtest for kvalifiserte tolker