Profil

Jagoda Reksnes

| Nordfjordeid , Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Polsk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Russisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

  • Private sector
  • Education and teaching

Tolkemetoder:

Tolketyper: