Profil

Jelal Aberra

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 16

Favoritter 3

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 16/16

Punktlighet 16/16

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: