Profil

KAFI MOHAMMED OMAR

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 15

Favoritter 5

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 13/15

Punktlighet 15/15

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: