Profil

Kamal El-Faraj

Mann | Kristiansand, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

600 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 14

Favoritter 7

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 14/14

Punktlighet 14/14

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

On demand assignments

Tolkemetoder:

  • Simultaneous interpretation
  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Telefon
  • Fremmøte

Utdannelse:

OsloMet, Oslo

Tolking i offentlig sektor: grunnutdanning

2018-2018

Universitetet i Agder, Grimstad

Mastergrad i innovasjons og kunnskapsutvikling

2016-2019

Universitetet i Agder, Kristiansand

Årsstudium i IT

2010-2011

Universitetet i Agder, Kristiansand

Bachelorgrad i rettsvitenskap

2012-2015