Profil

Khaled Nikpoor

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 13

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 13/13

Punktlighet 13/13

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: