Profil

Laith Hussain

Mann | Sandefjord, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

300 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Tolk (norsk- Arabisk). Laith A Hussain, er en positiv og tålmodig man som fatter stor interesse for å jobbe som tolk. Jeg ønsker en jobb der jeg får bruke mine kvaliteter og interesser fullt ut i en utfordrende, samfunnsnyttig og viktig jobb som kan utgøre en forskjell for den enkelte. Jeg er en ressurs person som er utviklingsorientert, fleksibel og har vilje og evne til å samarbeide. Gjennom min tid i Sverige og Norge har jeg jobbet som freelance rådgiver med "integrering" og "flerkulturelle samfunn", freelance tolk (Arabisk - Norsk) og jeg er også tospråklige faglærer (Norsk-Arabisk). Jeg har erfaring fra flere prosjekter knyttet til integrering, flerkulturell forståelse og arbeid med målsetting å knytte bånd mellom ulike etniske grupper. Samtidig har jeg fått mange tolk oppdrager. Jeg har også jobbet i flere kommune som tolk og oversetter fra norsk til arabisk. Jeg har studert arabisk-norsk på høgskolen i Bergen og er klar over at tolkeyrket er krevende og innebærer mye ansvar. I tillegg til min varierte arbeidsbakgrunn har jeg utdannelse innen pedagogikk. Dette sammen med mine praktiske erfaring gjøre at jeg passer veldig godt i en stilling hos dere. Jeg er ledig for tolkeoppdrager dag, kveld og helge. Gjerne tar kontakt med meg. Ser fram til å høre fra dere. Viser ellers til min CV. Med vennlig hilsen, Laith A Hussain

Prestasjoner

Profile completed

Kompetanseområder

  • Health
  • Child welfare
  • Mental Health
  • Social and welfare security systems
  • Education and teaching

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom

Utdannelse:

Studieprogram i Norsk-Arabisk, Bergen høgskolen

1års studieprogram

2007-2008

Nord universitet, Nesna, Nesna kommune

Bachlor for Tospråklig faglærerutdanning i Arabisk- Norsk

2007-2012

Nordlanduniversitiet, Bodø

Studieporogram master i praktiske kunnskap

2012-2013

Påbyggingsemner i tolking:

--- - introduktionstolkning - Sykepleietolkolkning - Asyltolkning - Arabisk-Norsk for tospråklig lærer