Profil

Leila Shariff

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 3

Favoritter 4

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 3/3

Punktlighet 3/3

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: