Profil
lester Vicet

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 12

Favoritter 3

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/12

Punktlighet 8/12

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: