Profil
Li Feng

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 12 Jun 2020

Anmeldelser 2

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: