Profil

Lockman Myran

Mann | Løten, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Kurdisk (Sorani)

Ingen formelle kvalifikasjoner

840 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Kurdisk (Badini)

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

840 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Arabisk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

840 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Kurdisk (Kurmanji)

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

840 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Høgskolen i Lillehammer , Lillehammer

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap. Holder på med master-utdanningen

1996-2014

Niss, Oslo

2- årig Regiutdanning

1996-1998

Universitet i Bagdad , Bagdad

Cand.mag juss

1986-1990

Påbyggingsemner i tolking:

--- - Yrkesetikk og profesjonskunnskap

høsten 2008 ved HIOA - Konsekutiv tolking av dialog norsk/nordkurdisk (kurmanji/badini)

høsten 2008 ved HIOA - Tolking i retts- og nemdsmøter

høsten 2009 ved HIOA - Dialogtolking norsk/arabisk

høsten 2009 ved HIOA - Flerkulturell forståelse i tolking

våren 2011 ved HIOA - Tolkens kommunikative kompetanse

høsten 2013 ved HIOA