Profil

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 40

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 39/40

Punktlighet 40/40

Om

Behovet melde seg og jeg fant ut at det er det er noe jeg vil fortsette med. Fikk mange positive tilbakemeldinger. Jeg synes det er en viktig jobb. En tolk og kvaliteten på tolking er ofte avgjørende for et menneske, ofte i viktige sammenhenger (helse, jobb, rettsvesen, etc.). Ydmykhet men samtidig og profesjonalitet er nøkkelord.

Prestasjoner

Videotest bestått

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: