Profile

Interpreter's Profile

About

Behovet melde seg og jeg fant ut at det er det er noe jeg vil fortsette med. Fikk mange positive tilbakemeldinger. Jeg synes det er en viktig jobb. En tolk og kvaliteten på tolking er ofte avgjørende for et menneske, ofte i viktige sammenhenger (helse, jobb, rettsvesen, etc.). Ydmykhet men samtidig og profesjonalitet er nøkkelord.