Profil

Marija Cabuskina

Kvinne | Oslo, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Latvisk

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Norsk
Russisk

Nivå 2: Tolker med statsautorisasjon

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 5 Jun 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: