Profil

May Altai

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 21

Favoritter 10

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 21/21

Punktlighet 21/21

Om

Har lang erfaring med jobb med flyktninger både fra jobb i mottak og offentlig sektor. Har jobbet på NAV som veileder og kjenner godt til systemet.

Prestasjoner

On demand assignments

Profile completed

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Private sector
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Den franske skolen, Oslo

Hudterapeut

2006-2007

OsloMet – storbyuniversitetet., Oslo

Bachelor/ Under utdanning